Αποστολή Newsletter
4ο βήμα
1. Βλέπουμε τώρα ότι στο Newsletter που δημιουργήσαμε, υπάρχει η επιλογή Send Now(ένας φάκελος με
ένα πράσινο βελάκι),την επιλέγουμε.
2. Κατόπιν επιλέγουμε τη λίστα με τις επαφές, στην οποία θέλουμε να στείλουμε το Newsletter και πατάμε
Apply.