Οδηγός για τη χρήση του Mainiamail.

Για να κάνουμε εγγραφή στο maniamail μπαίνουμε στην ιστοσελίδα http://maniamail.eu  

1ο Βήμα
1. Κάνουμε σύνδεση στη σελίδα με τους κωδικούς μας (πάνω δεξιά) και επιλέγουμε από το μενού το Newsletter.
2. Έπειτα επιλέγουμε το Lists και πατάμε new (αριστερά).
3. Πληκτρολογούμε το όνομα και την περιγραφή της λίστας.
4. Πατάμε Save.