Ιστορικό
5ο Βήμα
 Στην πρώτη στήλη του ιστορικού μας, μπορουμε να δούμε τον τίτλο του Newsletter που στείλαμε.
 Στην δεύτερη στήλη μπορούμε να δούμε την λίστα στη οποία στάλθηκε.
 Στην τρίτη τα e-mail των επαφών που έλαβαν το Newsletter.
 Στην τέταρτη στήλη βλέπουμε την ημερομηνία που στείλαμε το Newsletter.
 Στην επόμενη οτι το μήνυμά μας έχει σταλεί.
 Αμέσως μετά βλέπουμε αν το μήνυμα έχει διαβαστεί ή όχι.
 Τέλος στην στήλη Σφάλμα βλέπουμε αν υπήρξε κάποιο πρόβλημα κατά την αποστολή μας και δεν έχει σταλει το e-mail.