Προσθήκη Επαφών

2ο βήμα
Για να καταχωρήσουμε μια νέα επαφή κάνουμε πρώτα κλικ πάνω στην επιλογή Contacts.
Στη συνέχεια:
1. Επιλέγουμε το New για την καταχώρηση νέας επαφής.
2. Συμπληρώνουμε τα απαραίτητα στοιχεία της επαφής και πατάμε Save.